atieškoti

atieškoti
atieškóti, atíeškoti tr. 1. atgauti, atrasti ieškant, suieškoti atgal: Ana atieškójo prapuolusius daiktus J. Žiedą atieškojo BsPIII293. Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškójo LB170. Geriaus buvo išsižadėti tų piningų nekaipo siųsti vaiką jų atieškoti S.Stan. Nors aš atrasiu, nors atieškosiu, bet jau daugiau ant galvelės vainikėlio nedėsiu Pns. Ką aklas lietuvis pragaišeno, tą apsišvietęs turi atieškoti . | Nebegali atieškoti savo tėviškės A1884,177. | Šito žodžio etimologija atieškoti (susekti) liekti ateičiai LTIII48. | refl. tr.: Daugelis, prisimindami senovę, atsiieškojo savo užmestus girnakūlius ir ėmė malti namie . 2. atgauti per teismą; atimti; išreikalauti: Aš per teismą atieškósiu savo tėviškę Skr. Gal ir atíeškosi skolą Kp. Kuriam daug duota, nuo to daug bus ir atieškota prš. Kurs tau atima, kas tavo yra, iš to neatieškok Bb1Luk6,30. Kožnas turi teisę atieškoti savo nuoskaudas . Atieškos visa, ką jam buvo ižveržę tironai SPI13. | refl.: Kur tu atsiieškósi – kas vilko naguos, tai ir nasruos Vlkv. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apieškoti — apieškoti, apieškoti tr. 1. apžiūrėti, apeiti ieškant: Apieškojau visuose kraštuose avių ir neradau J. Apieškojau pėdų apie kaimą, toliau nebesekiau Srv. Apieškojau, regis – grąžtelio niekur nesmato Sdk. | refl. tr.: Jau mūsų drevę bitės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atieškinėti — iter. dem. atieškoti 1: Atieškinėk visus daiktus įduotus, išmėtytus J. ieškinėti; apieškinėti; atieškinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atieškojimas — sm. (1), atieškojimas (1) → atieškoti 2: Teisių atieškojimas rš. ieškojimas; atieškojimas; išieškojimas; paieškojimas; suieškojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ieškoti — ieškoti, ieško, ojo tr. KlG107, K, Nm, Mrj, Slnt, ieškoti, o, ojo Ds, Kp, Slm, Dbk, Dv, Lp, ieškoti, oja, ojo Švnč, Ad, Rud, Lš 1. rūpintis rasti pamestą ar dingusį daiktą; norėti rasti, gauti reikalingą daiktą: Plaučiūns pamestų rykų lauke… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išieškoti — išieškoti, išieškoti tr. 1. išžiūrėti, išnaršyti, apeiti ieškant, stengiantis ką atrasti: Vaikai išieškojo, išlandė visus patvorius, o kepurės kaip nėr, teip nėr Ėr. Išieškojau visus pašalius J. Visus kampus išieškojo OG83. Karaliūnas visur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lietuvystė — lietuvỹstė sf. (2) DŽ lietuviškumas: Pradėjo atsirasti idėja lietuvystės V.Piet. Tie kursai buvo tikras lietuvystės židinys rš. Lietuvystė užsigeidė atieškoti tas tiesas A1884,181 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiieškoti — nusiieškoti, nusiieškoti nusivaikščioti, nusiplūkti beieškant: Kiek nusibraižėm, nusiieškojom, kol radom tą kalną! KlvrŽ. ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paieškoti — paieškoti, paieškoti tr. 1. stengtis, pasirūpinti rasti: Ar paieškai kada kiškių? J.Jabl. Nueik į girią, paieškok grėbliakočių J.Jabl. Paieškok kur gerų arklių pirkt Ėr. Paieškok kaip duonos ir rasi Skdt. Jis toks vyras, kad reik paieškoti (geras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parieškoti — tr. susigrąžinti, parsigabenti susiieškojus: Aukso žiedą dovanos, savo šalelėn parieškos TŽI167. Tokią nedrūtą neleis į Kauną, kad nereiktų parieškot Gs. Būdavo ir tokių, kuriuos iš smuklės moterys turėdavo parieškoti rš. ieškoti; apieškoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patogumas — patogùmas sm. (2), patogumas (1) 1. → patogus 1: Ir patogumas tokiame mieste gyventi! P.Cvir. Nėr patogùmo džiovyti grybus Erž. Mes, vienuoliai, be to, dar kareiviai, nesame pripratę prie patogumų V.Krėv. Rašiau, norėdamas Tamstai patogumo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”